Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast |  
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

Regulamin wypożyczeń

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ

WYCIĄG

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają mieszkańcy Gminy Halinów posiadający meldunek stały lub czasowy.
 2. Przy zapisie do Biblioteki należy:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu biblioteki.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która jest ważna w Bibliotece w Halinowie i filii w Okuniewie.
 5. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
 6. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania.
 8. Wypożyczenie książek nie jest możliwe bez karty.
 9. Wypożyczać można jednocześnie 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 10. Czytelnik może samodzielnie zarezerwować tylko te książki, które są aktualnie wypożyczone poprzez zakładkę Twoje Konto na stronie internetowej katalogu on-line.
 11. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przedłużyć przed jego upływem osobiście lub telefonicznie. Termin zwrotu możne być przedłużony tylko jeden raz.
 12. Rejestracji zwróconych i wypożyczanych przez Czytelnika książek dokonuje bibliotekarz.
 13. Biblioteka ma prawo pobierać kary w wysokości 0,10 zł od woluminu za każdy dzień rozpoczynający się po terminie zwrotu.
 14. Czytelnik do którego biblioteka wysyła pisemne upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa koszt wysyłki.
 15. Przetrzymywanie wypożyczonych poza wyznaczone terminy lub nie uiszczenie ekwiwalentów za zniszczone lub zagubione materiały powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń.
 16. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Bibliotekę w celu uniknięcia wypożyczeń osobom nieupoważnionym. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 5 zł., w przypadku uczniów szkół, emerytów, rencistów i bezrobotnych opłata wynosi 3 zł.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny: