Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast |  
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 6. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023.03.31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.04.17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Izdebski
 • E-mail: marcin.izdebski@halinow.pl
 • Telefon: 22 783 60 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Halinówo Katarzyna Targońska
 • Adres: ul. Warszawska 5, 05-074 Hipolitów
 • E-mail: k.targonska@biblioteka.halinow.pl
 • Telefon: (22) 783 60 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów, ul. Warszawska 5 w Hipolitowie

 • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Brak windy i korytarzy
 • Brak dostępu do windy, Biblioteka na parterze
 • Brak łazienki dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Biblioteki w Okuniewie, ul. Rynek 82 w Okuniewie

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 2 wydarzeń w tym miesiącu

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny: